Následující informace by měly posloužit pro lepší orientaci v důležitých termínech a událostech, které nás čekají ve volebním roce 2022. Informace jsou čerpány z oficiálních stránek Ministerstva vnitra. Pro zájemce uvádíme odkaz: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx. Postupně budeme doplňovat termíny, kdy se budeme moci potkat a budete si moci popovídat s našimi kandidáty.

TermínUdálost
13.5.2022 (pátek)
PROBĚHLO
Setkání s občany na boskovickém Masarykově náměstí a sběr podpisů pro podporu hnutí nezávislých kandidátů Naše Boskovice. Najdete nás ve střední části náměstí od 14:30 do 16:00.
26.5.2022 (čtvrtek)
PROBĚHLO
Setkání s občany na boskovickém Masarykově náměstí a sběr podpisů pro podporu hnutí nezávislých kandidátů Naše Boskovice. Najdete nás ve střední části náměstí od 14:30 do 16:00.
9.6.2022 (čtvrtek)
PROBĚHLO
Setkání s občany na boskovickém Masarykově náměstí a sběr podpisů pro podporu hnutí nezávislých kandidátů Naše Boskovice. Najdete nás ve střední části náměstí od 14:30 do 16:00.
24.6.2022 (pátek)
PROBĚHLO
Setkání s občany na boskovickém Masarykově náměstí a sběr podpisů pro podporu hnutí nezávislých kandidátů Naše Boskovice. Najdete nás ve střední části náměstí od 14:30 do 16:00.
30.6.2022 (čtvrtek)
PROBĚHLO
Setkání s občany na boskovickém Masarykově náměstí a sběr podpisů pro podporu hnutí nezávislých kandidátů Naše Boskovice. Najdete nás ve střední části náměstí od 14:30 do 16:00.
19.7.2022 (úterý)
PROBĚHLO
Konec lhůty pro podání kandidátních listin včetně petice s podpisy umožňující kandidaturu
Dne 28.7.2022 jsme obdrželi potvrzení o registraci sdružení nezávislých kandidátů do voleb.
24.8.2022 (středa)
PROBĚHLO
Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí
17.9.2022 (sobota)
PROBĚHLO
PŘEDVOLEBNÍ GRILOVÁNÍ
Přijďte za námi na Rabínův Šenk. V 17:30 tam proběhne předvolební grilování s našimi kandidáty. Bude k dispozici i pivo pro Vás a limo pro Vaše děti. V 19:00 se můžete těšit na kapelu James Band.
20.9.2022 (úterý)
PROBĚHLO
Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům
22.9.2022 (čtvrtek)
PROBĚHLO
SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
Přijďte za námi na Masarykovo náměstí v Boskovicích. Od 14:30 se na Vás budou těšit kandidáti za uskupení nezávislých kandidátů Naše Boskovice. Pro Vaše děti bude připraveno překvapení.
23.9.2022 (pátek)
PROBĚHLO
První den voleb
24.9.2022 (sobota)
PROBĚHLO
Druhý den voleb
DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST VE VOLBÁCH A ZA DŮVĚRU VLOŽENOU V NAŠE KANDIDÁTY. DALŠÍ TERMÍNY BUDOU SPOJENY S PROJEKTY, KTERÉ BUDEME VE VAŠEM ZASTOUPENÍ REALIZOVAT.