Informace
Hodnocení činnosti společné práce koalice za rok 2022-2023

Vážení přátelé, Vážení čtenáři, na odkazu níže Vám předkládáme hodnocení činnosti koalice, které jsme součástí. V hodnocení je možné nalézt informace ze všech klíčových oblastí, které jsou: Odkaz na hodnocení naleznete zde: Hodnocení činnosti města 2022-2023

Read more
Informace
Naše Boskovice stojí za učiteli a dalšími pracovníky

Vážení spoluobčané, v pondělí 27.11.2023 čeká Českou republiku velký protest učitelů a nepedagogických pracovníků. Jednotlivá pracoviště Boskovické školy se jednotně do stávky zapojila a připojila se tak k velkému počtu škol z celé České republiky, viz níže uvedená mapka. Celkem bude stávkovat asi 70% škol. Jen krátce, z jakého důvodu se stávkuje. V první řadě […]

Read more
Informace
Otevřená radnice

Radnice se otevřela dětem i dospělým. V neděli 14. 5. 2023 se radnice otevřela všem zájemcům ve spojení s hrou, kterou si mohli zahrát jak dospělí, tak i ti nejmenší. O setkání s občany se postaralo vedení města včetně kanceláře tajemníka. Zváni byli všichni, kteří chtěli strávit příjemné nedělní odpoledne, probrat aktuální situaci ve městě […]

Read more
Informace
VEŘEJNÉ FÓRUM

Vážení spoluobčané, zveme Vás všechny na VEŘEJNÉ FÓRUM, které má za cíl navázat a rozvíjet konstruktivní komunikaci s novým vedením města. Využijte možnosti a přijďte vyjádřit Váš názor na to, co by jste rádi zlepšili, do kterých projektů by jste se pustili a jak vidíte budoucí Boskovice. Příklady diskutovaných témat pro jednotlivé oblasti mohou být: […]

Read more
Informace
Plnění programu

Vážení spoluobčané, od dnešního dne (5. března 2023) máte možnost sledovat, v jakém stavu jsou jednotlivé programové body, se kterými jsme před Vás předstupovali ve volbách pro volební období 2022 - 2026. Stránku s našim programem jsme upravili tak, aby bylo jednoduše zjistitelné, zda se na daném programovém bodě již pracuje nebo je dokončen, včetně […]

Read more
Informace
Programové prohlášení rady města Boskovice

Členové Rady města Boskovice schválili Programové prohlášení Rady města Boskovice na období 2022-2026. Schválení proběhlo na 7. zasedání dne 30. ledna.Zveřejněno bylo následně v úterý 31. ledna. Programové prohlášení Rady města Boskovice na období 2022-2026 je možné nalézt na následujícím odkazu na stránkách města: https://www.boskovice.cz/programove-prohlaseni-rm/d-21861/p1=30899, případně si stáhnout v PDF formátu přímo zde: https://naseboskovice.cz/wp-content/uploads/Progr_prohl_RM.pdf.

Read more
Informace
Od začátku roku v plném nasazení

V první řadě dovolte, abychom za uskupení Naše Boskovice Vám a všem Vašim blízkým popřáli do roku 2023 hodně zdraví a úspěchů, a to jak v soukromém, tak i profesním životě. Jak jsme slíbili, tak plníme a věříme, že se podaří pokračovat přesně ve smyslu rčení "Jak na Nový rok, tak po celý rok!". Dne […]

Read more
Informace
Nové zastupitelstvo města Boskovice

Dne 20.10.2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Boskovice, na kterém bylo zvoleno nové vedení města Boskovice v následujícím složení (fotografie jsou použity ze stránek města Boskovice): STAROSTKA MĚSTA BOSKOVICE: Jana Syrovátková (Změna 22) PRVNÍ MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BOSKOVICE: Lukáš Holík (Naše Boskovice) DRUHÝ MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BOSKOVICE: Radek Šamšula (Pirátská strana Boskovice) Zároveň byla zvolena i nová rada města, jejíž […]

Read more
Informace
Výsledky voleb

Vážení občané Boskovic, chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaši účast ve volbách do zastupitelstva města Boskovice. Boskovické zastupitelstvo zaznamenalo největší obměnu a má největší zastoupení nezávislých kandidátů v celé své historii. Jsme rádi, že Vám můžeme představit naše nové zastupitele, kteří usednou na následující čtyři roky v zastupitelstvu a dalších orgánech města Boskovice a […]

Read more
Článek
Boskovický Zpravodaj 09/2022: Ohlédnutí za volebním obdobím

Vážení čtenáři boskovického Zpravodaje, zanedlouho se napíše tečka za poměrně hektickým volebním obdobím, které bylo zkoušeno celou řadou výzev, jak na globální scéně, tak i na té lokální v rámci města Boskovice. Z globálních výzev bych jmenoval dvě, které nás ovlivňovaly nejvíce. Jsou to pandemické období COVIDU-19 a silné zdražování v důsledku posledních událostí na Ukrajině. Z dění […]

Read more