Vážení spoluobčané,

uskupení nezávislých kandidátů Naše Boskovice - logo Naše Boskovice Vám předkládalo do voleb v roce 2022 program, za kterým si stojíme i po volbách. Jednotlivé body programu budeme pro Vaši informaci postupně aktualizovat podle míry jejich naplnění. První dva kroky k naplnění našeho programu a zároveň našemu slibu Vám jsme již učinili. Podařilo se nám díky Vaší velké podpoře vytvořit koalici s uskupeními, která jsou otevřená změnám a naše priority se nám podařilo vkloubit do programového prohlášení rady města pro období 2022 - 2026, viz: https://naseboskovice.cz/wp-content/uploads/Progr_prohl_RM.pdf.

U jednotlivých oblastí níže je možné sledovat, jak si stojíme s realizací našeho programu. První žluté číslo ukazuje počet bodů v programové skupině, druhé modré číslo ukazuje počet započatých bodů a třetí zelené číslo ukazuje počet bodů, které se nám již podařilo realizovat a ukončit.

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.