Naše Boskovice stojí za učiteli a dalšími pracovníky

Vážení spoluobčané,

v pondělí 27.11.2023 čeká Českou republiku velký protest učitelů a nepedagogických pracovníků. Jednotlivá pracoviště Boskovické školy se jednotně do stávky zapojila a připojila se tak k velkému počtu škol z celé České republiky, viz níže uvedená mapka. Celkem bude stávkovat asi 70% škol.

Jen krátce, z jakého důvodu se stávkuje. V první řadě je potřebné podotknout, že se nejedná o stávku pedagogických pracovníků za zvýšení jejich mezd. Jedná se o stávku, ke které se pedagogičtí pracovníci připojili, aby:

  • podpořili své nepedagogické kolegy, jako jsou kuchařky, školníci, uklízečky a další provozní zaměstnanci škol, proti snižování jejich mezd;
  • zabránili snižování počtu dělených hodin a tím omezení možnosti škol vyučovat v menších skupinách;
  • zabránili zvyšování počtu žáků ve třídách.

Víme, že stávka přinese nemalé problémy rodičům malých žáků, kteří se nebudou moci v pondělí zúčastnit výuky a zůstanou doma, ale důvody, pro které se stávkuje, nám připadají tak závažné, že jsme se rozhodli tuto stávku alespoň touto formou podpořit.

Hnutí Naše Boskovice - logo Naše Boskovice stojí za učiteli a všemi pracovníky škol. Věříme, že se podaří touto stávkou alespoň trochu otevřít oči současné vládě a dosáhnout potřebného navýšení finančních prostředků, které umožní zachovat stávající stav na našich školách s vidinou stálého zlepšování. Pokud by tomu tak nebylo, tak by se pravděpodobně muselo opět sáhnout do rozpočtů zřizovatelů škol, tedy do městských rozpočtů, které jsou po zásazích vlády již nyní poměrně hodně napjaté.

Představení

Vítejte na stránkách sdružení nezávislých kandidátů Naše Boskovice, kteří chtějí svojí prací změnit boskovickou politiku a ukázat, že:

  • politika jde dělat slušně a bez protekcionismu,
  • rozvoj města je více než jen úprava chodníků a oprava silnic,
  • spolupracovat s aktivními občany z různých oborů je výsada a ne obtěžování,
  • inspirací dobrými a úspěšnými projekty z jiných měst dokážeme přinést rychlejší rozvoj města a ušetřit finanční prostředky,
  • radnice musí jasně a transparentně komunikovat, aby nedocházelo k sebemenší pochybnosti o provedených krocích.