Nedobrou dopravní situaci řešíme všichni a prakticky téměř každý den. Boskovice, které jsou z jižní strany obklopeny kopci, nemají mnoho možností, kam dopravu přesunout, nebo vytvořit obchvat. Proto je potřebné k dopravním úpravám přistupovat citlivě a s velkou rozvahou.

 • Postaráme se o vytvoření plánu rozvoje dopravy, podle kterého by se řídil dlouhodobý rozvoj dopravy s maximálním důrazem na rozvoj cyklo dopravy ve městě
  • Řešení dopravy, rozvoj cyklo stezek se začíná řešit čím dále intenzivněji a s ohledem na dlouhodobost realizace těchto projektů
 • Vybudujeme nové cyklostezky směrem na Vratíkov a na Svitávku
  • Jedná se o výkupech chybějících pozemků
 • Ulice a silnice budeme rekonstruovat s maximální výsadbou zeleně, vytvoříme veřejně dostupný materiál s plánem oprav a nebudeme zapomínat na okrajové části města a místní části
 • Zlepšíme parkování ve městě a možnou výstavbu / rozšiřování nových parkovacích ploch pro obyvatele města (včetně hledání dotačních titulů pro výstavbu parkovacího domu, využívání zatravňovacích bloků); otevřeme diskusi o zavedení rezidentního parkování
 • Nadále budeme podporovat výstavbu rychlostní silnice R43 v původním návrhu s plnohodnotnými čtyřmi pruhy
  • Průběžně podporujeme výstavbu rychlostní
 • Budeme dbát na zkvalitňování a lepší návaznost spojů IDS JMK
  • Účastníme se akcí, která by měla posunout návaznosti jednotlivých spojů směrem k potřebám občanů Boskovic

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.