Jako jednu z našich priorit vnímáme podporu boskovických komunit a spolků. Uvědomujeme si, že jsou nedílnou součástí městského společenského života a vnímáme, kolik úsilí, práce a odhodlání jejich členové vynakládají.

 • Nadále budeme podporovat komunity a spolky a zasadíme se o co nejvyšší možnou podporu s prioritou na celoroční provoz pro děti a mládež
  • Na zastupitelstvu dne 14. 2. 2023 se podařilo podpořit spolky v jejich nákladech s energiemi pomocí nového dotačního titulu "Energie pro volnočasové aktivity pro rok 2023".
 • Učiníme kroky pro co nejrychlejší realizaci komunitního centra s knihovnou
  • Posouváme po malých krůčcích realizaci komunitního centra s knihovnou kupředu, bohužel dochází k opakovanému připomínkování projektu, což odsouvá jeho vlastní realizaci.
 • Najdeme vhodná zázemí pro podporu komunitních činností a pro zajištění jejich dlouhodobé působnosti v Boskovicích
 • Otevřeme diskuzi o možném budoucím využití bývalé budovy zahrádkářů a dalších nevyužívaných prostor ve vlastnictví města Boskovice
 • Víme, co pro naše seniory znamená setkávání a zapojení do společných aktivit, chceme dlouhodobě podporovat aktivity našich seniorů
 • Zapojíme občany a odbornou veřejnost do plánování města a budeme vždy připraveni vyslyšet jejich názory
  • Postupně realizujeme prezentace projektů. První veřejné představení proběhne dne 7. 3. 2023 v zámeckém skleníku na téma Komunitní centrum a knihovna Boskovice. V rámci představení projektu dojde k diskusi s občany o tomto projektu.
 • Zjednodušíme pravidla participativního rozpočtu, aby byl otevřenější a vstřícnější z pohledu občana

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.