Jako jednu z našich priorit vnímáme podporu boskovických komunit a spolků. Uvědomujeme si, že jsou nedílnou součástí městského společenského života a vnímáme, kolik úsilí, práce a odhodlání jejich členové vynakládají.

  • Nadále budeme podporovat komunity a spolky a zasadíme se o co nejvyšší možnou podporu s prioritou na celoroční provoz pro děti a mládež
  • Učiníme kroky pro co nejrychlejší realizaci komunitního centra s knihovnou
  • Najdeme vhodná zázemí pro podporu komunitních činností a pro zajištění jejich dlouhodobé působnosti v Boskovicích
  • Otevřeme diskuzi o možném budoucím využití bývalé budovy zahrádkářů a dalších nevyužívaných prostor ve vlastnictví města Boskovice
  • Víme, co pro naše seniory znamená setkávání a zapojení do společných aktivit, chceme dlouhodobě podporovat aktivity našich seniorů
  • Zapojíme občany a odbornou veřejnost do plánování města a budeme vždy připraveni vyslyšet jejich názory
  • Zjednodušíme pravidla participativního rozpočtu, aby byl otevřenější a vstřícnější z pohledu občana

Oslovil Vás náš program? Pak si to nenechávejte pro sebe a přijďte k volbám, podpořte naše kandidáty a vyslovte se pro nás dne 23. a 24. září 2022. Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.