Nejen penězi je člověk živ, ale i kulturou, která je potravou duše. To je potřebné mít na paměti při spolupráci s kulturními spolky, soukromými hudebníky a uměleckou školou a angažovat se při jejich vzájemném propojování s KZMB (Kulturními zařízeními města Boskovice). Chceme prosazovat efektivní spolupráci jednotlivých účastníků jak pro akce ve městě, tak i mimo ně.

  • Učiníme kroky pro co nejrychlejší realizaci komunitního centra s knihovnou, aby bylo přístupné a inspirativní pro všechny věkové kategorie
    • Probíhají vyjednávání spojená se stavbou komunitního centra a to jak s občany, tak úřady
  • Zajistíme postupnou rekonstrukci Sokolovny, aby odpovídala moderním standardům pro realizaci kulturních akcí
  • Podpoříme aktivní občany, spolky a jejich zapojení do kulturních akcí města
    • Podpora různých spolků začala velice rychle a to rozšířením standardních dotačních programů o program umožňující jejich financování z důvodu zvýšených nákladů za energie. Podařilo se rozjet program "Energie pro volnočasové aktivity na rok 2023".
  • Budeme intenzivně spolupracovat s městskými, krajskými a soukromými organizacemi na kulturních akcích (Základní umělecká škola, Unijazz, Westernové městečko, ...)
  • Ve spolupráci s Židovskou obcí upravíme cestu k židovskému hřbitovu
  • Každoročně uspořádáme koncert pro Boskovické občany, ve kterém dáme prostor místním orchestrům a kapelám

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.