Součástí Boskovic jsou místní části, jejichž osadní výbory jsou ty, se kterými se musí jednat o jejich rozvoji. Úředník od stolu sám o sobě není schopen posoudit potřeby občanů v místních částech.

  • Přiblížíme vedení města občanům v místních částech zavedením pravidelných výjezdních zasedání a setkávání s občany místních částí
  • Při plánování rozpočtu města budeme brát více na zřetel potřeby místních částí a jejich občanů
  • Ve spolupráci s osadními výbory budeme hledat možnosti, jak rozvíjet v místních částech samostatnou / místní komunitní činnost

Oslovil Vás náš program? Pak si to nenechávejte pro sebe a přijďte k volbám, podpořte naše kandidáty a vyslovte se pro nás dne 23. a 24. září 2022. Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.