Záleží jen na nás, občanech Boskovic, jak čisté si udržíme naše město a jeho okolí. My všichni ovlivňujeme, v jaké životním prostředí budeme žít a vychovávat své děti. Náš program je zárukou udržitelnosti zdravého a pěkného životního prostředí pro budoucnost nás všech.

  • Prosadíme ekologické chování při rekonstrukci a stavbě městských budov a areálů a budeme se snažit minimalizovat jejich energetickou náročnost maximálním využitím dotačních programů
  • Zrevitalizujeme park u zámeckého skleníku
  • Podpoříme výsadbu zeleně v Boskovicích a okolí pro zachování a další rozvoj zeleného města
  • Zajistíme řádný úklid města a navýšíme svozy odpadkových košů
  • Postupně zrevitalizujeme okolí sídlišť pro bezpečný a příjemný pobyt jejich obyvatel
  • Dokončíme dodání sběrných nádob na tříděný odpad občanům města a zajistíme jejich pravidelný odvoz
  • Budeme řešit neustále se zvyšující náklady na odpadové hospodářství s cílem snižování produkce směsného komunálního odpadu

Oslovil Vás náš program? Pak si to nenechávejte pro sebe a přijďte k volbám, podpořte naše kandidáty a vyslovte se pro nás dne 23. a 24. září 2022. Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.