Záleží jen na nás, občanech Boskovic, jak čisté si udržíme naše město a jeho okolí. My všichni ovlivňujeme, v jaké životním prostředí budeme žít a vychovávat své děti. Náš program je zárukou udržitelnosti zdravého a pěkného životního prostředí pro budoucnost nás všech.

 • Prosadíme ekologické chování při rekonstrukci a stavbě městských budov a areálů a budeme se snažit minimalizovat jejich energetickou náročnost maximálním využitím dotačních programů
  • Tato aktivita již započala a v rámci koalice se snažíme učinit veškeré kroky k co nejefektivnějšímu využívání městských budov a areálů. V současné době se řeší energetické audity, které by měli ukázat na reálné problémy.
 • Zrevitalizujeme park u zámeckého skleníku
 • Podpoříme výsadbu zeleně v Boskovicích a okolí pro zachování a další rozvoj zeleného města
 • Zajistíme řádný úklid města a navýšíme svozy odpadkových košů
  • Probíhají diskuse nad současným stavem a jakým způsobem provést nastavení vyhovující aktuálním potřebám města
 • Postupně zrevitalizujeme okolí sídlišť pro bezpečný a příjemný pobyt jejich obyvatel
  • Probíhá aktivní hledání možností financování pro obnovu dětských hřišť a dalších areálů ve vlastnictví města
 • Dokončíme dodání sběrných nádob na tříděný odpad občanům města a zajistíme jejich pravidelný odvoz
  • Termín dodání sběrných nádob byl stanoven na březen - květen 2023
 • Budeme řešit neustále se zvyšující náklady na odpadové hospodářství s cílem snižování produkce směsného komunálního odpadu
  • Dochází k jednání o pravidlech odpadového hospodářství tak, abychom nalezli kompromis umožňující větší efektivitu třídění odpadů

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.