Jsme rodiče, máme děti, v našich řadách kandidují učitelé. Dlouhodobě vnímáme stav našich škol a školek, vidíme, kde mají slabé stránky. V Boskovicích se nachází největší základní škola v ČR, chtěli bychom zvýšit její úroveň a podpořit specializaci jednotlivých pracovišť. Chceme řešit nedobrou situaci mateřských škol a také podpořit mimoškolní vzdělávání.

  • Rozšíříme kapacity školky pro potřeby našich dětí
  • Zrekonstruujeme SVČ (Středisko volného času), jakožto důležitý pilíř mimoškolního vzdělávání v našem městě
  • Pustíme se do rekonstrukcí tříd a odborných učeben dle moderních trendů, např. www.zdravaskola.cz
  • Víme, že za každou školou a školkou je ředitelka či ředitel, kteří se musí jako odpovědní manažeři postavit k rozvoji čelem, což budeme po každém z nich vyžadovat
  • Podpoříme ve spolupráci s MAS (Místní Akční Skupina) pedagogické sbory a jejich vzdělávání, včetně lepší integrace nových myšlenek a postupů do jejich práce
  • Zachováme bazén na pracovišti MŠ Na Dolech, jakožto důležitou profilaci celého pracoviště
  • Transparentně zhodnotíme sloučení škol, vliv na kvalitu výuky a na jejich rozvoj
  • Vytvoříme koncepci rozvoje a profilace jednotlivých pracovišť základní a mateřské školy

Oslovil Vás náš program? Pak si to nenechávejte pro sebe a přijďte k volbám, podpořte naše kandidáty a vyslovte se pro nás dne 23. a 24. září 2022. Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.