Jsme rodiče, máme děti, v našich řadách kandidují učitelé. Dlouhodobě vnímáme stav našich škol a školek, vidíme, kde mají slabé stránky. V Boskovicích se nachází největší základní škola v ČR, chtěli bychom zvýšit její úroveň a podpořit specializaci jednotlivých pracovišť. Chceme řešit nedobrou situaci mateřských škol a také podpořit mimoškolní vzdělávání.

 • Rozšíříme kapacity školky pro potřeby našich dětí
  • Aktivně řešíme rozšíření mateřské školy o další pracoviště v objektu HZS na Sv. Čecha (možnost využití pro MŠ a SVČ)
 • Zrekonstruujeme SVČ (Středisko volného času), jakožto důležitý pilíř mimoškolního vzdělávání v našem městě
  • Řešení problematiky SVČ probíhá současně s řešením dalšího pracoviště mateřské školy s možností využití objektu HZS na Sv. Čecha.
 • Pustíme se do rekonstrukcí tříd a odborných učeben dle moderních trendů, např. www.zdravaskola.cz
  • V programovém prohlášení jsme se zavázali, že budeme podporovat rozmanitost moderního vzdělávání v boskovických školách. V rámci koalice se rozběhly aktivity spojené se zjišťováním aktuálního stavu na školách a revize současného stavu.
 • Víme, že za každou školou a školkou je ředitelka či ředitel, kteří se musí jako odpovědní manažeři postavit k rozvoji čelem, což budeme po každém z nich vyžadovat
  • Transparentně dojde k vyhodnocení aktuálního stavu ve školských zařízeních a s blížícím se koncem funkčního období jednotlivých ředitelů bude zahájeno transparentní výběrové řízení na další funkční období.
 • Podpoříme ve spolupráci s MAS (Místní Akční Skupina) pedagogické sbory a jejich vzdělávání, včetně lepší integrace nových myšlenek a postupů do jejich práce
  • Právě probíhá monitorování aktuálního stavu na školách
 • Zachováme bazén na pracovišti MŠ Na Dolech, jakožto důležitou profilaci celého pracoviště
 • Transparentně zhodnotíme sloučení škol, vliv na kvalitu výuky a na jejich rozvoj
  • Právě probíhá monitorování aktuálního stavu na školách
 • Vytvoříme koncepci rozvoje a profilace jednotlivých pracovišť základní a mateřské školy
  • V programovém prohlášení jsme se zavázali, že navrhneme budoucí rozvoj počtu a umístění mateřských škol s ohledem na růst osídlenosti jednotlivých částí Boskovic. Očekáváme širokou diskusi ohledně potřeb jednotlivých skupin obyvatel a zároveň, co by měla jednotlivá pracoviště splňovat.

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.