Jistě všichni víte, že ve zdravém těle zdravý duch. S touto myšlenkou plně souzníme, a proto chceme podporovat sportovní aktivity všech generací, od nejmladších po nejmoudřejší, a to v jakýchkoli rozmanitých formách.

  • Ve spolupráci se sportovními kluby a odbornou veřejností dotvoříme a schválíme plán rozvoje Červené zahrady s vizí rozvoje do budoucna
  • Optimalizujeme projekt výstavby sportovní haly v areálu Červené zahrady dle finančních možností města, aby byl projekt reálný
  • Aktualizujeme dotační program sport a nastavíme jeho pravidla, aby nemohlo docházet k jejich obcházení
    • První úprava dotačního programu snažící se zachytit problémy s obsazováním jednotlivých sportovišť byla schválena pro rok 2023
  • Rozšíříme bike park o další sportoviště a postavíme plnohodnotný skate park
    • Začala se řešit změna územního plánu pro stavbu a rozvoj sportoviště jako bike park a skate park
  • Postupně zmodernizujeme sportovní a dětská hřiště tak, aby odpovídala trendům 21. století; nebojíme se ostatních názorů a pro inspiraci se budeme obracet i na Vás, děti i rodiče
  • Zajistíme dodržování pravidel pro využívání dětských hřišť a městských parků s tím, že alkohol do těchto míst ani jeho okolí nepatří

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.