Na otevřenou komunikaci s občany klademe opravdu velký důraz. Víme, jak má efektivní a otevřená komunikace vypadat, a chceme, aby všechny názory a pohledy na diskutovaná témata byly brány v potaz.

 • Nové projekty města budeme aktivně komunikovat s těmi, kteří je budou využívat
  • Komunikace se již rozběhla a plníme, co jsme slíbili. Začínáme se stávajícími projekty, jako je knihovna, ulice Na Skalce a další
 • Nastavíme lepší komunikaci úřadu a vedení města jak uvnitř, tak navenek, aby se zlepšilo vnímání úřadu mezi občany
 • Jsme odhodláni dát prostor odborníkům před stranickou příslušností a dbát na kvalitní obsazení poradních orgánů
  • Podařilo se poradní orgány rady města (komise), i přes připomínky opozice o širokém obsazení, otevřít širší veřejnosti a dát možnost se těchto komisí účastnit všem zájemcům. Je to první krok k tomu, aby občané získali zpět důvěru v to, že se mohou spolupodílet na podávání vlastních návrhů a připomínkování toho, co je jim nejblíže.
 • Budeme organizovat pravidelná společná setkání s občany nad aktuálními tématy a projekty a nebudeme se schovávat za neosobní emailovou komunikaci
  • Dne 5.1.2023 uspořádali koaliční uskupení Naše Boskovice - Naše Boskovice - logo Naše Boskovice, Změna 22 a Pirátská strana Boskovice první setkání s občany města na náměstí, které bylo zároveň spojeno s podporou tříkrálové sbírky, ve které se vybralo 4681 Kč. Zároveň probíhala otevřená komunikace se všemi, kteří se s námi zastavili a chtěli probrat aktuální dění.
  • Přijďte s námi komunikovat. První veřejné představení projektu Komunitního centra s knihovnou pořádané současnou koalicí proběhne dne 7. 3. 2023 v zámeckém skleníku. V rámci představení projektu dojde k diskusi s občany o tomto projektu.
 • Maximálně využijeme dotačních titulů pro financování akcí města a stejný přístup budeme prosazovat na úrovni městských společností
  • Aktivně se podílíme na hledání možných dotačních titulů pro podporu projektů města.
 • Vytvoříme pro občany na městském úřadě galerii aktuálně řešených projektů a záměrů města
 • Budeme vyhlašovat transparentní soutěže na investiční akce města
  • S touto aktivitou jsme začali u Městské policie Boskovice, 3. etapa.
 • Spustíme diskusi na oficiálním Facebooku Boskovic
  • Diskuse jsou opět v provozu.
 • Vypíšeme transparentní výběrové řízení na nového městského architekta
  • Toto je jedna z našich akcí, kde budeme chtít v rámci koalice i opozice hledat společné řešení, které bude vést k tomu, že město Boskovice bude mít svého městského architekta, který:
   • Bude působit jako nezávislý poradce pro oblast výstavby a architektury
   • Nebude se on ani jeho firma podílet na zakázkách města a nebude ve střetu zájmu

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.