Na otevřenou komunikaci s občany klademe opravdu velký důraz. Víme, jak má efektivní a otevřená komunikace vypadat, a chceme, aby všechny názory a pohledy na diskutovaná témata byly brány v potaz.

  • Nové projekty města budeme aktivně komunikovat s těmi, kteří je budou využívat
  • Nastavíme lepší komunikaci úřadu a vedení města jak uvnitř, tak navenek, aby se zlepšilo vnímání úřadu mezi občany
  • Jsme odhodláni dát prostor odborníkům před stranickou příslušností a dbát na kvalitní obsazení poradních orgánů
  • Budeme organizovat pravidelná společná setkání s občany nad aktuálními tématy a projekty a nebudeme se schovávat za neosobní emailovou komunikaci
  • Maximálně využijeme dotačních titulů pro financování akcí města a stejný přístup budeme prosazovat na úrovni městských společností
  • Vytvoříme pro občany na městském úřadě galerii aktuálně řešených projektů a záměrů města
  • Budeme vyhlašovat transparentní soutěže na investiční akce města
  • Spustíme diskusi na oficiálním Facebooku Boskovic
  • Vypíšeme transparentní výběrové řízení na nového městského architekta

Oslovil Vás náš program? Pak si to nenechávejte pro sebe a přijďte k volbám, podpořte naše kandidáty a vyslovte se pro nás dne 23. a 24. září 2022. Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.