Veřejný prostor by měl sloužit všem občanům. Že tomu tak ne vždy opravdu je, vidíme například na okolí a parku kolem obchodního domu Albert. Prostředí, které původně mělo sloužit k odpočinku cestujících, je v dnešní době značně problematické. Pojďme z veřejného prostoru udělat to, k čemu je určen.

  • Zasadíme se o bezpečný prostor pro odpočinek a relaxaci napříč městem včetně rozšíření laviček
  • Ve spolupráci s novým městským architektem budeme usilovat o snížení reklamního smogu v památkové zóně a vstoupíme v jednání s provozovateli na jednotném vizuálním stylu
  • Postupně nahradíme veřejné osvětlení ekologickým, které umožní snížení spotřeby a světelného smogu
    • Participujeme na diskusi ohledně obměny veřejného osvětlení za ekologické LED provedení. Na 14. radě města došlo ke schválení materiálu umožňující rekonstrukci veřejného osvětlení.
  • Zavedeme prvky smart city (chytré město) do infrastruktury města
    • V současné době se řeší digitální úřední deska
  • Otevřeme diskusi o zavedení veřejné vyhlášky regulující pobyt v parcích a na dětských hřištích (pití alkoholu, porušování nočního klidu, ...)
  • Nebojíme se město oživit a budeme hledat možnosti, jak zkrášlit Boskovice neotřelými grafickými prvky, viz grafické ztvárnění zdi v Pilském údolí

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.