Je v zájmu všech udržet boskovickou nemocnici jako veřejnou nemocnici, protože jedině tak můžeme garantovat širokou péči nejen pro občany Boskovicka, ale i celé spádové oblasti, která se blíží k 50 tisícům obyvatel.

  • V lokalitě za nemocnicí připravíme bytovou výstavbu se startovacími byty pro mladé rodiny
  • Budeme pokračovat v převodu boskovické nemocnice pod Jihomoravský kraj
    • Hledáme nového jednatele nemocnice Boskovice, ale i tak se intenzivně řeší, jak nemocnici posunout dále a to bez ohledu na okamžik převodu nemocnice na kraj.
  • Zachováme kvalitní zdravotní péči a její rozvoj pro zdravou budoucnost boskovických občanů a to i po převodu pod kraj
  • Podpoříme rozvoj spolupráce s novými lékaři různých oborů, včetně zubních lékařů
  • Budeme rozšiřovat kvalitu poskytovaných služeb v MSSS (Městská správa sociálních služeb)
  • Podpoříme získávání dotačních prostředků pro financování chodu a rozvoje boskovické nemocnice a sociálních služeb

Dokážeme Vám, že to jde, že město je možné rozvíjet pro všechny občany, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí.