VEŘEJNÉ FÓRUM

Vážení spoluobčané,

zveme Vás všechny na VEŘEJNÉ FÓRUM, které má za cíl navázat a rozvíjet konstruktivní komunikaci s novým vedením města. Využijte možnosti a přijďte vyjádřit Váš názor na to, co by jste rádi zlepšili, do kterých projektů by jste se pustili a jak vidíte budoucí Boskovice.

Příklady diskutovaných témat pro jednotlivé oblasti mohou být:

Oblasti diskusePříklady témat
Infrastruktura, energetika a doprava- Které místo, silnice, chodník by si zasloužili rekonstrukci
- Ekologické LED osvětlení ulic
- Diskuse o zlepšení parkování pomocí barevných (rezidentních) zón
Životní prostředí, veřejný prostor a územní plán- Jak udělat město zelenější a přívětivější v letním horkém počasí
- Líbilo by se Vám více vodních prvků v městském veřejném prostoru, na náměstích
- Řešení blízkých území města, využití mokřadů, městských lesů
Školství a sport- Máte vizi moderního školství, kam byste posunuli naše mateřské a základní školy
- Víte, kde by se dal vybudovat sportovní prvek dostupný pro naše mladistvé a děti
- Víte jak dále prohloubit spolupráci sportovních klubů a školských zařízení
Kultura a cestovní ruch- Jak vnímáte kulturu a její produkci do ranních hodin
- Co vám chybí v boskovické kultuře
- Co vnímáte jako největší turistický cíl města a co by jste zlepšili
Sociální oblast, zdravotnictví a bydlení- Využití společného městského prostoru pro setkávání občanů
- Diskuse o zajištění dopravy pro starší občany
- Rozvoj bydlení ve městě

Zvolte si vlastní téma ve vybraných oblastech a přijďte nám říct Váš názor.

Na diskusi s Vámi se těší vedení města Boskovice