Plnění programu

Vážení spoluobčané,

od dnešního dne (5. března 2023) máte možnost sledovat, v jakém stavu jsou jednotlivé programové body, se kterými jsme před Vás předstupovali ve volbách pro volební období 2022 - 2026. Stránku s našim programem jsme upravili tak, aby bylo jednoduše zjistitelné, zda se na daném programovém bodě již pracuje nebo je dokončen, včetně komentářů, jak jsme daného slibu dosáhli.

Je důležité podotknout, že z celkových 72 programových bodů se jich podařilo celých 60 (tj. 83%) vkloubit i do programového prohlášení rady města uzavřené mezi uskupeními Naše Boskovice - logo Naše BoskoviceZměna 22 Pirátská strana Boskovice. Programové body, které nejsou součástí programového prohlášení rady budou nadále průběžně řešeny a prosazovány nad rámec koaliční dohody.

Plnění jednotlivých programových bodů můžete průběžně sledovat v našem programu Program.