Nové zastupitelstvo města Boskovice

Dne 20.10.2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Boskovice, na kterém bylo zvoleno nové vedení města Boskovice v následujícím složení (fotografie jsou použity ze stránek města Boskovice):

  • STAROSTKA MĚSTA BOSKOVICE: Jana Syrovátková (Změna 22)
  • PRVNÍ MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BOSKOVICE: Lukáš Holík (Naše Boskovice)
  • DRUHÝ MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BOSKOVICE: Radek Šamšula (Pirátská strana Boskovice)

Zároveň byla zvolena i nová rada města, jejíž členové jsou starostka a oba místostarostové plus následující zastupitelé města:

  • Petr Axman (Naše Boskovice), Radek Pernica (Změna 22), Ivo Moudrý (Naše Boskovice), Vladimír Petrů (Změna 22), Vlastimil Slaný (Naše Boskovice) a Ivo Provazník (Změna 22)

Vážení spoluobčané, věříme že v tomto složení, které představuje jednu z největších obměn ve vedení v historii města Boskovice, dokážeme úspěšně plnit program uskupení nezávislých kandidátů Naše Boskovice - logo Naše Boskovice, se kterým jsme před Vás předstupovali. Vše budete moci průběžně sledovat na těchto stránkách v sekci Program. Již nyní pracujeme na Programovém prohlášení rady města Boskovice pro volební období 2022 - 2026, které, jak věříme, by mělo mít dlouhodobější charakter a nezastavit se v roce 2026. Termín zveřejnění Programového prohlášení rady města je leden 2023.

Níže je fotografie všech zastupitelů z ustavujícího zastupitelstva.

Zastupitelstvo města Boskovice (zdroj: https://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id_org=832&id_dokumenty=45145)