Informace

Informace
Hodnocení činnosti společné práce koalice za rok 2022-2023

Vážení přátelé, Vážení čtenáři, na odkazu níže Vám předkládáme hodnocení činnosti koalice, které jsme součástí. V hodnocení je možné nalézt informace ze všech klíčových oblastí, které jsou: Odkaz na hodnocení naleznete zde: Hodnocení činnosti města 2022-2023

Read more
Informace
Naše Boskovice stojí za učiteli a dalšími pracovníky

Vážení spoluobčané, v pondělí 27.11.2023 čeká Českou republiku velký protest učitelů a nepedagogických pracovníků. Jednotlivá pracoviště Boskovické školy se jednotně do stávky zapojila a připojila se tak k velkému počtu škol z celé České republiky, viz níže uvedená mapka. Celkem bude stávkovat asi 70% škol. Jen krátce, z jakého důvodu se stávkuje. V první řadě […]

Read more
Informace
Otevřená radnice

Radnice se otevřela dětem i dospělým. V neděli 14. 5. 2023 se radnice otevřela všem zájemcům ve spojení s hrou, kterou si mohli zahrát jak dospělí, tak i ti nejmenší. O setkání s občany se postaralo vedení města včetně kanceláře tajemníka. Zváni byli všichni, kteří chtěli strávit příjemné nedělní odpoledne, probrat aktuální situaci ve městě […]

Read more
Informace
VEŘEJNÉ FÓRUM

Vážení spoluobčané, zveme Vás všechny na VEŘEJNÉ FÓRUM, které má za cíl navázat a rozvíjet konstruktivní komunikaci s novým vedením města. Využijte možnosti a přijďte vyjádřit Váš názor na to, co by jste rádi zlepšili, do kterých projektů by jste se pustili a jak vidíte budoucí Boskovice. Příklady diskutovaných témat pro jednotlivé oblasti mohou být: […]

Read more
Informace
Plnění programu

Vážení spoluobčané, od dnešního dne (5. března 2023) máte možnost sledovat, v jakém stavu jsou jednotlivé programové body, se kterými jsme před Vás předstupovali ve volbách pro volební období 2022 - 2026. Stránku s našim programem jsme upravili tak, aby bylo jednoduše zjistitelné, zda se na daném programovém bodě již pracuje nebo je dokončen, včetně […]

Read more
Informace
Programové prohlášení rady města Boskovice

Členové Rady města Boskovice schválili Programové prohlášení Rady města Boskovice na období 2022-2026. Schválení proběhlo na 7. zasedání dne 30. ledna.Zveřejněno bylo následně v úterý 31. ledna. Programové prohlášení Rady města Boskovice na období 2022-2026 je možné nalézt na následujícím odkazu na stránkách města: https://www.boskovice.cz/programove-prohlaseni-rm/d-21861/p1=30899, případně si stáhnout v PDF formátu přímo zde: https://naseboskovice.cz/wp-content/uploads/Progr_prohl_RM.pdf.

Read more
Informace
Od začátku roku v plném nasazení

V první řadě dovolte, abychom za uskupení Naše Boskovice Vám a všem Vašim blízkým popřáli do roku 2023 hodně zdraví a úspěchů, a to jak v soukromém, tak i profesním životě. Jak jsme slíbili, tak plníme a věříme, že se podaří pokračovat přesně ve smyslu rčení "Jak na Nový rok, tak po celý rok!". Dne […]

Read more
Informace
Nové zastupitelstvo města Boskovice

Dne 20.10.2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Boskovice, na kterém bylo zvoleno nové vedení města Boskovice v následujícím složení (fotografie jsou použity ze stránek města Boskovice): STAROSTKA MĚSTA BOSKOVICE: Jana Syrovátková (Změna 22) PRVNÍ MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BOSKOVICE: Lukáš Holík (Naše Boskovice) DRUHÝ MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BOSKOVICE: Radek Šamšula (Pirátská strana Boskovice) Zároveň byla zvolena i nová rada města, jejíž […]

Read more
Informace
Výsledky voleb

Vážení občané Boskovic, chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaši účast ve volbách do zastupitelstva města Boskovice. Boskovické zastupitelstvo zaznamenalo největší obměnu a má největší zastoupení nezávislých kandidátů v celé své historii. Jsme rádi, že Vám můžeme představit naše nové zastupitele, kteří usednou na následující čtyři roky v zastupitelstvu a dalších orgánech města Boskovice a […]

Read more
Informace
Zveřejnění kandidátní listiny

Představujeme Vám kandidáty za sdružení nezávislých kandidátů Naše Boskovice. Při bližším pohledu na kandidátní listinu zjistíte, že její složení zaručuje pokrytí všech důležitých oblastí, které je nutné řešit pro prosperitu a úspěšný rozvoj našeho krásného města. Naši kandidáti jsou úspěšní ve svém oboru a rádi by své zkušenosti uplatnili i v novém volebním období 2022 […]

Read more