Boskovický Zpravodaj 09/2022: Ohlédnutí za volebním obdobím

Vážení čtenáři boskovického Zpravodaje,

zanedlouho se napíše tečka za poměrně hektickým volebním obdobím, které bylo zkoušeno celou řadou výzev, jak na globální scéně, tak i na té lokální v rámci města Boskovice. Z globálních výzev bych jmenoval dvě, které nás ovlivňovaly nejvíce. Jsou to pandemické období COVIDU-19 a silné zdražování v důsledku posledních událostí na Ukrajině. Z dění v boskovické kotlině by se také dalo vyjmenovat několik velkých výzev, které těm globálním nejsou podobné ani vzdáleně. Mám na mysli řešení koncepce areálu Červené zahrady, stavbu sportovní haly, optimalizaci dopravní situace ve městě, bydlení v Boskovicích a další. V délce řešení bohužel překonávají výzvy globální.

Právě končící čtyřleté volební období má ale také dvě, pro Boskovice vzácná, prvenství, která se stala jiskřičkami naděje pro budoucí vnímání politiky, ale také zároveň také zvednutým prstem pro všechny příští zvolené zastupitele. Prvním velkým úspěchem je zapojení spolků a aktivních občanů do hodnocení projektů, kde zcela ukázkovým příkladem bylo to, že se nám (mně a Petru Axmanovi) podařilo prosadit založení pracovní skupiny pro hodnocení projektu sportovní haly od arch. Fránka. Tento krok se ukázal velmi prozřetelným a jen díky podkladům z pracovní skupiny a společnému tlaku opozice se podařilo tento nesmyslně drahý projekt ukončit.

Druhou velkou událostí a zároveň druhou jiskřičkou naděje pro lepší politiku, na kterou jsme s mými kolegy obzvláště hrdí, bylo, že jsme se nenechali zlákat funkcemi a z důvodu netransparentního objasňování dění okolo stavby CZT střed jsme vypověděli koaliční smlouvu. Ano, neznělo to pěkně, když nám vyčítali rozbití koalice. V situaci, kdy jsme byli přesvědčeni, že je někdo ve střetu zájmů u zakázky placené z veřejného rozpočtu, tzn. z peněz nás všech, jsme i přes veškerou snahu nenalezli  jiného východiska. Politik, který si zakládá na své transparentnosti a poctivosti, by neměl mlčet, ale měl by udělat vše proto, aby se celá situace objasnila. Vypovězení koaliční smlouvy bylo sice to poslední, co jsme chtěli, ale také to jediné, co nám v dané situaci připadalo možné. Rád bych zmínil, že jsem hrdý na všechny zastupitele zvolené za naše uskupení, kteří tento krok podpořili a drželi při sobě i za cenu, že jsme ztratili pozici místostarosty a radního.

Pojďme k tomu, co se nám podařilo a kde jsme přispěli velkou mírou k realizaci. V pozici místostarosty jsem dokázal pohnout s dlouhodobě neřešenými anebo nedořešenými projekty, mezi které patří rekonstrukce školičky, nový osadní dům na Hrádkově, chodník u Lasákova mlýna, rekonstrukce ulic Na hrázi a Podhradí, nový park na ulici Bělské, zvládl jsem připravit směr nového skateparku a řadu dalších akcí. Ukázal jsem, že to jde, a to pouze za dva a půl roku, než jsem bohužel musel opustit pozici místostarosty.

Na co jsem obzvláště hrdý, je zavedení nového motivačního systému odpadového hospodářství, který Boskovice posunul na horní příčky obcí třídících odpad. Také ale doufám, že to přineslo osvětu a povědomí, že třídění odpadu je cesta pro udržitelnou budoucnost. Neméně důležitá byla práce v oblasti kultury a vytvoření nového grantového systému pro kulturu, který je nyní odpolitizován a transparentní, stejně jako dokončení rekonstrukce letního kina. Je tu mnoho dalších projektů, které jsem mohl pro Vás prosazovat a tlačit do realizace, a věřím, že z nich máte užitek a slouží pro Váš spokojenější život v našem krásném městě.

Jak bych zhodnotil působení našeho týmu (Lukáš Holík, Martina Přichystalová, Pavel Schwarzer a Petr Axman) během končícího volebního období? Jsem hrdý na to, že se nám podařilo prosazovat to, co jsme považovali za důležité a přínosné pro Boskovice, a tím pro všechny z nás, nenechali jsme se vtáhnout do politikaření a můžeme toto volební období ukončit se vztyčenou hlavou. Nikdo o nikom z nás nemůže říci, že jsme byli netransparentní, že jsme jednali neférově. Naopak, vždy jsme byli hlasitě slyšet, pokud se nám něco nezdálo, a to jak v koalici, tak později i v opozici. Vždy jsme se snažili o řešení veškerých problémů koncepčně s vizí dlouhodobé udržitelnosti a hlavně jsme nikdy nepřistupovali na žádná provizoria a žádné projekty bez jasného cíle.

Mám tu pro Vás také jednu výzvu. Jistě jste si všimli, že současná koalice si poměrně volně vysvětluje pojmy jako jsou transparentnost a otevřenost při předávání informací. Je to něco zcela jiného, než jsem se snažil zavést za svého působení na pozici místostarosty a o co se se svými kolegy snažíme i v rolích opozičních zastupitelů. Vždy jsem pro Vás měl dveře otevřené a veškeré věci jsem komunikoval s cílem, že jedině otevřenost a transparentnost je cestou k vymýcení korupce a potlačení těch, kteří si myslí, že městské rozpočty jsou tu pro ně. Proto bych Vás rád vyzval k tomu, abyste v následujících volbách volili s Vaším nejlepším přesvědčením ty, kteří budou v Boskovicích komunikovat otevřeně a transparentně a budoucnost Boskovic bude jejich hlavní prioritou.

Vážení čtenáři a občané Boskovic, závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří byli schopni povýšit veřejný zájem nad svůj vlastní, a především všem z Vás, kteří jste nám projevovali podporu a aktivně jste se zapojovali do diskusí. Zároveň mi dovolte, abych Vám popřál šťastnou volbu a věřte, že pokud říkáme naše Boskovice, máme na mysli Vaše Boskovice a Boskovice pro všechny. Volte srdcem!

Váš Lukáš Holík a zastupitelé Martina Přichystalová, Pavel Schwarzer a Petr Axman


Výše uvedený článek, zveřejněný v Boskovickém zpravodaji, ukazuje, že práce zmíněných zastupitelů ve volebním období 2018 - 2022 dávala velký smysl a měla velký přínos jak v koaličním zastoupení, tak i v opozici. Všichni si zachovali vysoký morální kredit a posouvali kulturu boskovické politiky směrem k lepšímu. Jsme rádi, že chtějí pokračovat v politické činnosti a rozhodli se kandidovat za uskupení nezávislých kandidátů Naše Boskovice - logo Naše Boskovice.