Od začátku roku v plném nasazení

V první řadě dovolte, abychom za uskupení Naše Boskovice - logo Naše Boskovice Vám a všem Vašim blízkým popřáli do roku 2023 hodně zdraví a úspěchů, a to jak v soukromém, tak i profesním životě.

Jak jsme slíbili, tak plníme a věříme, že se podaří pokračovat přesně ve smyslu rčení "Jak na Nový rok, tak po celý rok!". Dne 5.1.2023 uspořádali koaliční uskupení Naše Boskovice - logo Naše Boskovice, Změna 22 a Pirátská strana Boskovice první setkání s občany města na náměstí, které bylo zároveň spojeno s podporou tříkrálové sbírky, ve které se vybralo 4681 Kč.