Setkání s občany

Již dvakrát jsme měli možnost se s Vámi setkat na náměstí v Boskovicích a Vy jste měli příležitost probrat s kandidáty za uskupení nezávislých kandidátů Naše Boskovice - logo Naše Boskovice Vaše dotazy, připomínky k současnému vedení města a každodenní problémy viděné očima boskovických občanů, Vaši vizi toho, kam by město Boskovice mělo směřovat dále a co byste chtěli změnit.

My jsme rádi za příležitost se s Vámi setkat a chtěli bychom Vám alespoň touto formou poděkovat, že jste si našli malou chvíli k přínosné diskusi. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří podpořili naši kandidaturu svými podpisy.

Rádi bychom také zmínili, že nás velice potěšilo i setkávání s lidmi bez trvalého bydliště v Boskovicích a přidružených obcí, tj. s lidmi, kteří pouze projížděli. Oceňujeme jejich vstřícný přístup a pozitivní reakce na snahu oživit politiku nezávislými kandidáty, ale hlavně jsme rádi za jejich příspěvky k tomu, jak vidí město Boskovice a co by z pohledu návštěvníka našeho krásného města změnili.