Informace

Informace
Jdeme do voleb!

Vážení příznivci sdružení nezávislých kandidátů Naše Boskovice, od května do června jsme již pětkrát využili možnost se s Vámi potkat na náměstí v Boskovicích a rozvíjet s Vámi diskusi na různá boskovická témata, která rezonují nejen v ulicích města, ale také ve Vašich rodinách, u Vašich blízkých a známých, ale také témata, která trápí Vás […]

Read more
Informace
Setkání s občany

Již dvakrát jsme měli možnost se s Vámi setkat na náměstí v Boskovicích a Vy jste měli příležitost probrat s kandidáty za uskupení nezávislých kandidátů Naše Boskovice Vaše dotazy, připomínky k současnému vedení města a každodenní problémy viděné očima boskovických občanů, Vaši vizi toho, kam by město Boskovice mělo směřovat dále a co byste chtěli […]

Read more
Informace
Důležité termíny

Následující informace by měly posloužit pro lepší orientaci v důležitých termínech a událostech, které nás čekají ve volebním roce 2022. Informace jsou čerpány z oficiálních stránek Ministerstva vnitra. Pro zájemce uvádíme odkaz: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx. Postupně budeme doplňovat termíny, kdy se budeme moci potkat a budete si moci popovídat s našimi kandidáty. Termín Událost 13.5.2022 (pátek) - […]

Read more
Informace
Zveřejnění petice

Vážení spoluobčané, volby do zastupitelstev obcí se blíží s termínem voleb stanoveným na pátek 23. září a sobotu 24. září. Rádi bychom dostali příležitost se účastnit volebního klání a abychom se jako uskupení nezávislých kandidátů tohoto klání mohli účastnit, musíme předložit podepsanou petici. V souvislosti se získáváním podpisů jsme zveřejnili petici, se kterou Vás budeme v […]

Read more
Informace
Nové uskupení do voleb 2022

Rádi bychom představili nové uskupení nezávislých kandidátů Naše Boskovice, které bude usilovat o Vaši přízeň ve volbách do zastupitelstva města Boskovice ve volebním roce 2022. Naší snahou je, abychom se stali respektovanými partnery občanů města Boskovice, kteří jednou budou moci říci "Jsme pyšní na to, že jsme si zvolili právě tyto zástupce do vedení města". […]

Read more